เมนู
   
  หน้าแรก  
  ข้อมูลทั่วไป  
  ข้อมูลประชากร  
  พื้นที่ในความรับผิดชอบ  
  นโยบายและแนวทาง  
  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  
  สมาชิกสภา อบต.  
     

โครงสร้างส่วนราชการ
   
  สำนักงานปลัด อบต.  
  กองคลัง  
  กองช่าง  
  หน้าที่ของเจ้าหน้าที่  
     

ข้อบัญญัติและแผนพัฒนา
   
  ข้อบัญญัติงบประมาณ 2560  
  รายได้ของ อบต.  
  รายจ่ายของ อบต.  
  รายงานการให้บริการชำระภาษี  
  แผนพนักงานจ้าง 4 ปี 2560  
  แผนพัฒนา 3 ปี 2560-2562  
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2560  
     

สวัสดิการพื้นฐาน
   
  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
  สวัสดิการผู้พิการ  
  กองทุนประกันสุขภาพตำบล  
     

แหล่งท่องเที่ยว
   
  ทางประวัติศาสตร์  
  ทางศิลปวัฒนธรรมประเพณ๊ฯ  
  เชิงสุขภาพ  
  เชิงเกษตร  
     

 
  ข่าวประกวดราค้า จัดซื้อ จัดจ้าง

  มาตรฐานการให้บริการ(แผนภูมิ) (2561-11-21)    
  ทดสอบระบบ ปี 2561 (2561-07-03)    
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ EMS)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (2560-11-30)    
  ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ EMS)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(ครั้งที่ 2) (2560-11-14)    
  ราคากลางจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ EMS) จำนวน 1 คัน  (2560-11-14)    
  เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ EMS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2560-10-18)    
  ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ EMS)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (2560-09-29)    

อ่านทั้งหมด


  กิจกรรม

  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (2561-11-23)    
  โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศกาลกินข้าวเม่ารับลมหนาว (2561-10-25)    
  โครงการจัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (2559-11-14)    
  โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนฯ (2559-11-14)    
  โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (2559-08-30)    
  โครงการเพาะเห็ดฟาง (2559-08-30)    
  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 25 ส.ค. 59 (2559-08-30)    

อ่านทั้งหมด
 

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (2562-06-28)    
  คู่มือประชาชน (2562-06-28)    
  คู่มือประชาชน (2562-06-28)    
  โครงการคุณธรรมจริยธรรม (2562-06-27)    
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร (2562-06-27)    
  ประเมินความเสี่ยงการทุจริต (2562-06-27)    
  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ (2562-06-27)    

อ่านทั้งหมด
 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   
  กระทรวงมหาดไทย  
  กรมการปกครอง  
  กรมการพัฒนาชุมชน  
  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
  สำนักงานรัฐมนตรี  
  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
  สนง.ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร  
     

จำนวนผู้เข้าชม
   
  วันนี้  :  8  
  เมื่อวานนี้  :  9  
  เดือนนี้  :  173  
  เดือนล่าสุด  :  333  
  ปีนี้  :  1,919  
  ปีล่าสุด  :  1,650