เมนู
   
  หน้าแรก  
  ข้อมูลทั่วไป  
  ข้อมูลประชากร  
  พื้นที่ในความรับผิดชอบ  
  นโยบายและแนวทาง  
  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  
  สมาชิกสภา อบต.  
     

โครงสร้างส่วนราชการ
   
  สำนักงานปลัด อบต.  
  กองคลัง  
  กองช่าง  
  หน้าที่ของเจ้าหน้าที่  
     

ข้อบัญญัติและแผนพัฒนา
   
  ข้อบัญญัติงบประมาณ 2560  
  รายได้ของ อบต.  
  รายจ่ายของ อบต.  
  รายงานการให้บริการชำระภาษี  
  แผนพนักงานจ้าง 4 ปี 2560  
  แผนพัฒนา 3 ปี 2560-2562  
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2560  
     

สวัสดิการพื้นฐาน
   
  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
  สวัสดิการผู้พิการ  
  กองทุนประกันสุขภาพตำบล  
     

แหล่งท่องเที่ยว
   
  ทางประวัติศาสตร์  
  ทางศิลปวัฒนธรรมประเพณ๊ฯ  
  เชิงสุขภาพ  
  เชิงเกษตร  
     

 

  ข่าวประกวดราค้า จัดซื้อ จัดจ้าง ทั้งหมด

  มาตรฐานการให้บริการ(แผนภูมิ)  ( 2561-11-21 )    
  ทดสอบระบบ ปี 2561  ( 2561-07-03 )    
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ EMS)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  ( 2560-11-30 )    
  ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ EMS)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(ครั้งที่ 2)  ( 2560-11-14 )    
  ราคากลางจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ EMS) จำนวน 1 คัน  ( 2560-11-14 )    
  เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ EMS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ( 2560-10-18 )    
  ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ EMS)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  ( 2560-09-29 )    
  ราคากลางจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ EMS) จำนวน 1 คัน(เพิ่มเติม)  ( 2560-09-29 )    
  ราคากลางจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ EMS) จำนวน 1 คัน  ( 2560-09-29 )    
  ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ EMS)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  ( 2560-09-29 )    

  มีทั้งหมด 10 รายการ                                             หน้า : 1 2 3 ต่อไป สุดท้าย

 

 

 

ผู้บริหาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   
  กระทรวงมหาดไทย  
  กรมการปกครอง  
  กรมการพัฒนาชุมชน  
  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
  สำนักงานรัฐมนตรี  
  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
  สนง.ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร  
     

จำนวนผู้เข้าชม
   
  วันนี้  :  4  
  เมื่อวานนี้  :  11  
  เดือนนี้  :  295  
  เดือนล่าสุด  :  282  
  ปีนี้  :  1,708  
  ปีล่าสุด  :  1,650