ระบบประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

 
 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ EMS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ คลิกที่นี้

หน้าหลัก