เมนู
   
  หน้าแรก  
  ข้อมูลทั่วไป  
  ข้อมูลประชากร  
  พื้นที่ในความรับผิดชอบ  
  นโยบายและแนวทาง  
  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  
  สมาชิกสภา อบต.  
     

โครงสร้างส่วนราชการ
   
  สำนักงานปลัด อบต.  
  กองคลัง  
  กองช่าง  
  หน้าที่ของเจ้าหน้าที่  
     

ข้อบัญญัติและแผนพัฒนา
   
  ข้อบัญญัติงบประมาณ 2560  
  รายได้ของ อบต.  
  รายจ่ายของ อบต.  
  รายงานการให้บริการชำระภาษี  
  แผนพนักงานจ้าง 4 ปี 2560  
  แผนพัฒนา 3 ปี 2560-2562  
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2560  
     

สวัสดิการพื้นฐาน
   
  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
  สวัสดิการผู้พิการ  
  กองทุนประกันสุขภาพตำบล  
     

แหล่งท่องเที่ยว
   
  ทางประวัติศาสตร์  
  ทางศิลปวัฒนธรรมประเพณ๊ฯ  
  เชิงสุขภาพ  
  เชิงเกษตร  
     

 

  แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์      

ศาลเจ้าปู่นาโพธิ์นาเพียง

       ศาลเจ้าปู่นาโพธิ์นาเพียงเดิมแต่ก่อน (ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๑) อยู่ในพื้นที่ทุ่งนาตู้ลูน (ปู่ลูน) อุปะระ อยู่บริเวณหัวไร่ปลายนาของตู้ลูน มีน้ำลำห้วยไหลผ่าน บริเวณใกล้ศาลเจ้าปู่นาโพธิ์นาเพียง และมีต้นไม้น้อยใหญ่ปกคลุม มีจอมปลวกสูงประมาณ ๑๕๐ เซนติเมตร บริเวณนั้นไม่มีเสียงรบกวนน่าวิเวกวังเวง อยู่ห่างจากอำเภอวานรนิวาส ประมาณ ๓๕๐ กิโลเมตร ประชาชนชาวอำเภอวานรนิวาสได้เดินทางไปบนบานศาลเจ้าปู่เป็นประจำ ต่อมาท่านนายอำเภอวานรนิวาส (นายสุพจน์ ขันขาว ) ได้ฝันเห็นศาลเจ้าปู่นาโพธิ์นาเพียงซึ่งเป็นที่น่าอัศจรรย์และได้มาเข้าฝัน ว่าเจ้าปู่อยากจะได้บ้านเรือนหลังใหม่ ในขณะเดียวกันกำลังมีการก่อสร้างถนนสายพังโคนบึงกาฬซึ่งตัดถนนผ่านที่ดินของ นายล้าน กบิลพัฒน์ และมีที่ดินอยู่ติดถนนใกล้ๆบริเวณจอมปลวก มีต้นไม้น้อยใหญ่ปกคลุมและนายล้าน กบิลพัฒน์ได้ไปตัดต้นไม้บริเวณจอมปลวก ต่อมาเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยและเสียชีวิต และท่านนายสุพจน์ ขันขาว นายอำเภอวานรนิวาสในขณะนั้น จึงได้ขอพื้นที่ตรงจอมปลวกซึ่งมีต้นไม้น้อยใหญ่ปกคลุมอยู่นั้นเพื่อสร้างศาลให้เจ้าปู่อาศัยอยู่ โดยสร้างเป็นบ้านทรง ไทยชั้นเดียวหลังเล็กๆ เพื่อสำหรับวางธูปเทียนแจกันผู้ที่มาบนบาลศาลเจ้า และชาวบ้านระแวกนั้นก็พากันไปอัญเชิญเจ้าปู่มาสิงห์สถิตย์อยู่บ้านหลังเล็ก ที่ปลูกสร้างใหม่ การก่อสร้างถนนก็ได้เกิดขึ้นมีบริษัททำถนนได้ทำถนนบริเวณจอมปลวกและได้ใช้รถ แทรกเตอร์ไถจอมปลวกได้ครึ่งหนึ่งและได้หยุดรถเพื่อพักผ่อนในขณะเดี่ยวกันได้ เกิดอาถรรพ์ รถแทรกเตอร์สตาร์ตไม่ติดไม่สามารถทำงานได้และอีกไม่นานที่คาดไม่ถึง หลังจากนั้นประมาณ ๑ สัปดาห์พนักงานขับรถแทรกเตอร์ของบริษัททำถนนคนนั้นเกิดเสียชีวิตในเวลาพักผ่อนเป็นเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงในหมู่คณะพนักงานของบริษัทที่ทำถนนในขณะนั้นจึงเป็นที่เล่าขานกันมาเป็นเวลาช้านาน และในปีที่นายสมปรารถ ชมาฤก ซึ่งเป็นนายอำเภอคนใหม่ได้ใช้แรงงานอาสารักษาดินแดน(อส.) สร้างศาลเจ้าปู่นาโพธิ์นาเพียงขึ้นใหม่ให้ดีกว่าเดิมโดยมีผู้นำพลังมวลชนโดย การสร้างรั้ว มุงหลังคาด้วยสังกะสีปูพื้นด้วยกระเบื้อง และปัจจุบันได้สร้างใหม่ด้วยแรงศรัทธาของร้านสกุลทอง ร้านตึ๋งคาร์แคร์ และนายวิลลอง ระดาพันธ์ และในปีพ.ศ. ๒๕๔๙ ได้แต่งตั้งนายเจน ภูห้องเพชรเป็นผู้นำขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อำนวยอวยพรให้ดลบันดาลตามที่ขอพึ่งพา จึงได้จัดอาหารคาวหวานและสุรายาสูบหัวหมู่เพื่อเซ่นไหว้เจ้าปู่ซึ่งนายเจน ภูห้องเพชร (จ้ำเจน) เป็นผู้นำจิตวิญญาณประกอบพิธีเครื่องประกอบพิธีก็จะมีเทียน ๑ คู่ ธูป ๑ ดอก ดอกไม้ ๑ คู่ ในการบนบานศาลเจ้าปู่ เป็นอันเสร็จพิธีศาลเจ้าปู่นาโพธิ์นาเพียงเริ่มมีจ้ำเพียงคนเดียว คือจำเจน ภูห้องเพชร เป็นจ้ำมาประมาณ ๗ ปีมาแล้วจนถึงปัจจุบัน จ้ำเจน ภูห้องเพชร เกิดวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๔๘๕ อยู่บ้านเลขที่ ๗ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

     *เป็นสถานที่เคารพนับถือ สักการะบูชา ของคนอำเภอวานรนิวาส และพื้นที่ใกล้เคียง เป็นที่พึ่งทางใจ