เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Download

แบบ ข.1 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร.pdf
pdf

แบบ ข.1 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

{อัปโหลดล่าสุด 27 มิ.ย. 2563 เวลา 10:08 น., ดาวน์โหลด 120, ขนาดของ ไฟล์ 212.39 KB}

แบบ ข.2 คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร.pdf
pdf

แบบ ข.2 คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

{อัปโหลดล่าสุด 27 มิ.ย. 2563 เวลา 10:07 น., ดาวน์โหลด 9, ขนาดของ ไฟล์ 92.39 KB}

แบบ ข.3 คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร.pdf
pdf

แบบ ข.3 คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร

{อัปโหลดล่าสุด 27 มิ.ย. 2563 เวลา 10:07 น., ดาวน์โหลด 8, ขนาดของ ไฟล์ 66.58 KB}

แบบ ข.4 คำขออนุญาตดัดแปลง.pdf
pdf

แบบ ข.4 คำขออนุญาตดัดแปลง

{อัปโหลดล่าสุด 27 มิ.ย. 2563 เวลา 10:06 น., ดาวน์โหลด 11, ขนาดของ ไฟล์ 58.78 KB}

แบบ ข.5 คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร.pdf
pdf

แบบ ข.5 คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

{อัปโหลดล่าสุด 27 มิ.ย. 2563 เวลา 10:06 น., ดาวน์โหลด 13, ขนาดของ ไฟล์ 158.44 KB}

แบบ ข.6 คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร.pdf
pdf

แบบ ข.6 คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร

{อัปโหลดล่าสุด 27 มิ.ย. 2563 เวลา 10:05 น., ดาวน์โหลด 22, ขนาดของ ไฟล์ 83.15 KB}

แบบ ข.7 คำขอใบแทนใบอนุญาต.pdf
pdf

แบบ ข.7 คำขอใบแทนใบอนุญาต

{อัปโหลดล่าสุด 27 มิ.ย. 2563 เวลา 10:05 น., ดาวน์โหลด 13, ขนาดของ ไฟล์ 142.61 KB}

แบบ ข.8 คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร.pdf
pdf

แบบ ข.8 คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

{อัปโหลดล่าสุด 27 มิ.ย. 2563 เวลา 10:05 น., ดาวน์โหลด 9, ขนาดของ ไฟล์ 212.39 KB}

แบบ ขถด.1 ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน.pdf
pdf

แบบ ขถด.1 ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน

{อัปโหลดล่าสุด 27 มิ.ย. 2563 เวลา 10:03 น., ดาวน์โหลด 16, ขนาดของ ไฟล์ 73.16 KB}

ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำ การเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่ง.docx
docx

ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำ การเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย

{อัปโหลดล่าสุด 26 มิ.ย. 2563 เวลา 16:58 น., ดาวน์โหลด 8, ขนาดของ ไฟล์ 70.82 KB}
1
^