เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

รายจ่ายรายจ่ายประจำปี 2563 >>ดูรายละเอียด
รายจ่ายประจำปี 2562 >>ดูรายละเอียด
รายจ่ายประจำปี 2561 >>ดูรายละเอียด
รายจ่ายประจำปี 2560
>>ดูรายละเอียด

 
^