เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดฟาง

ส่งเสริมเกษตรกรใช้วัสดุเหลือใช้จากฟางข้าว มาสร้างอาชีพ สร้างรายได้
^