เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อบต.คอนสวรรค์ ได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล ประจำปี 2564 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1. การเก็บขยะ 2 ข้างทาง 2.กิจกรรมธนาคารขยะ 3. กิจกรรมอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะประเภทต่าง
1
^