เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2565

อบต.คอนสวรรค์ ได้ดำเนินการออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขเเละเเมวในเขตพื้นที่ตำบลคอนสวรรค์ จำนวน 9 หมู่บ้าน
^