เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การส่งเสริมประชาชนทำถังขยะเปียก

ส่งเสริมให้ประชาชนทำถังขยะเปียกเพื่อจัดการขยะเปียกในครัวเรือน
^