เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

โครงการควบคุมเเละป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า(Covid-19)

งานสาธารณสุข อบต.คอนวสวรรค์ ออกเเจกจ่ายเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรน่า(Covid-19) เเละพ่นยาฆ่าเชื้อตามบ้านผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า(Covid-19)
^