เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ประจำปี 2565

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย ป้องกันปัญหาฝุ่นละอองจากถนนลูกรังที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน
^