เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การบริหารจัดการขยะในที่ทำการ อบต.คอนสวรรค์

อบต.คอนสวรรค์ ส่งเสริมให้พนักงานคัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะแต่ละประเภทเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชน
1
^