เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

โครงการรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ปี 2565

เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนราษฎรในพื้นที่ในเรื่องระบบระบายน้ำ ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง เป็นอุปสรรคในการสัญจรไปมา
^