เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานอบต.คอนสวรรค์

เพื่อทำการปรับปรุงต่อเติมอาคารให้มีสะดวกความปลอดภัย สวยงาม สร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ / เพื่อเป็นการรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
1
^