เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การซ่อมแซมถนนด้วยยางมะตอย Asphalt

กองช่างได้รับแจ้งว่าถนนในเขตตำบลคอนสวรรค์ เป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาไม่สะดวกทำให้เกิดอุบัติเหตุได้จึงได้ดำเนินการซ่อมแซมให้สามารถใข้ได้ปกติ
1
^