เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคอนสวรรค์

กิจกรรมนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปจำหน่ายในงานการแสดงนิทรรศการของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีผลิตภัณฑ์ เช่น พิมเสนน้ำ ยาหม่องไพร น้ำยาล้างจานมะกรูด ฯลฯ
1
^