เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

กิจกรรม 5 ส. อบต.คอนสวรรค์

อบต.คอนสวรรค์ กำหนดให้พนักงานทุกคนทำกิจกรรม 5 ส. ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน
^