เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

แหล่งท่องเที่ยงเชิงประวัติศาสตร์

ศาลเจ้าปู่นาโพธิ์นาเพียง

 

         ศาลเจ้าปู่นาโพธิ์นาเพียงเดิมแต่ก่อน (ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๑) อยู่ในพื้นที่ทุ่งนาตู้ลูน (ปู่ลูน) อุปะระ อยู่บริเวณหัวไร่ปลายนาของตู้ลูน มีน้ำลำห้วยไหลผ่าน บริเวณใกล้ศาลเจ้าปู่นาโพธิ์นาเพียง และมีต้นไม้น้อยใหญ่ปกคลุม มีจอมปลวกสูงประมาณ ๑๕๐ เซนติเมตร บริเวณนั้นไม่มีเสียงรบกวนน่าวิเวกวังเวง อยู่ห่างจากอำเภอวานรนิวาส ประมาณ ๓๕๐ กิโลเมตร ประชาชนชาวอำเภอวานรนิวาสได้เดินทางไปบนบานศาลเจ้าปู่เป็นประจำ ต่อมาท่านนายอำเภอวานรนิวาส (นายสุพจน์ ขันขาว ) ได้ฝันเห็นศาลเจ้าปู่นาโพธิ์นาเพียงซึ่งเป็นที่น่าอัศจรรย์และได้มาเข้าฝัน ว่าเจ้าปู่อยากจะได้บ้านเรือนหลังใหม่ ในขณะเดียวกันกำลังมีการก่อสร้างถนนสายพังโคนบึงกาฬซึ่งตัดถนนผ่านที่ดินของ นายล้าน กบิลพัฒน์ และมีที่ดินอยู่ติดถนนใกล้ๆบริเวณจอมปลวก มีต้นไม้น้อยใหญ่ปกคลุมและนายล้าน กบิลพัฒน์ได้ไปตัดต้นไม้บริเวณจอมปลวก ต่อมาเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยและเสียชีวิต และท่านนายสุพจน์ ขันขาว นายอำเภอวานรนิวาสในขณะนั้น จึงได้ขอพื้นที่ตรงจอมปลวกซึ่งมีต้นไม้น้อยใหญ่ปกคลุมอยู่นั้นเพื่อสร้างศาลให้เจ้าปู่อาศัยอยู่ โดยสร้างเป็นบ้านทรง ไทยชั้นเดียวหลังเล็กๆ เพื่อสำหรับวางธูปเทียนแจกันผู้ที่มาบนบาลศาลเจ้า และชาวบ้านระแวกนั้นก็พากันไปอัญเชิญเจ้าปู่มาสิงห์สถิตย์อยู่บ้านหลังเล็ก ที่ปลูกสร้างใหม่ การก่อสร้างถนนก็ได้เกิดขึ้นมีบริษัททำถนนได้ทำถนนบริเวณจอมปลวกและได้ใช้รถ แทรกเตอร์ไถจอมปลวกได้ครึ่งหนึ่งและได้หยุดรถเพื่อพักผ่อนในขณะเดี่ยวกันได้ เกิดอาถรรพ์ รถแทรกเตอร์สตาร์ตไม่ติดไม่สามารถทำงานได้และอีกไม่นานที่คาดไม่ถึง หลังจากนั้นประมาณ ๑ สัปดาห์พนักงานขับรถแทรกเตอร์ของบริษัททำถนนคนนั้นเกิดเสียชีวิตในเวลาพักผ่อนเป็นเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงในหมู่คณะพนักงานของบริษัทที่ทำถนนในขณะนั้นจึงเป็นที่เล่าขานกันมาเป็นเวลาช้านาน และในปีที่นายสมปรารถ ชมาฤก ซึ่งเป็นนายอำเภอคนใหม่ได้ใช้แรงงานอาสารักษาดินแดน(อส.) สร้างศาลเจ้าปู่นาโพธิ์นาเพียงขึ้นใหม่ให้ดีกว่าเดิมโดยมีผู้นำพลังมวลชนโดย การสร้างรั้ว มุงหลังคาด้วยสังกะสีปูพื้นด้วยกระเบื้อง และปัจจุบันได้สร้างใหม่ด้วยแรงศรัทธาของร้านสกุลทอง ร้านตึ๋งคาร์แคร์ และนายวิลลอง ระดาพันธ์ และในปีพ.ศ. ๒๕๔๙ ได้แต่งตั้งนายเจน ภูห้องเพชรเป็นผู้นำขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อำนวยอวยพรให้ดลบันดาลตามที่ขอพึ่งพา จึงได้จัดอาหารคาวหวานและสุรายาสูบหัวหมู่เพื่อเซ่นไหว้เจ้าปู่ซึ่งนายเจน ภูห้องเพชร (จ้ำเจน) เป็นผู้นำจิตวิญญาณประกอบพิธีเครื่องประกอบพิธีก็จะมีเทียน ๑ คู่ ธูป ๑ ดอก ดอกไม้ ๑ คู่ ในการบนบานศาลเจ้าปู่ เป็นอันเสร็จพิธีศาลเจ้าปู่นาโพธิ์นาเพียงเริ่มมีจ้ำเพียงคนเดียว คือจำเจน ภูห้องเพชร เป็นจ้ำมาประมาณ ๗ ปีมาแล้วจนถึงปัจจุบัน จ้ำเจน ภูห้องเพชร เกิดวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๔๘๕ อยู่บ้านเลขที่ ๗ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

     *เป็นสถานที่เคารพนับถือ สักการะบูชา ของคนอำเภอวานรนิวาส และพื้นที่ใกล้เคียง เป็นที่พึ่งทางใจ

^