เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 ก.ค. 2562 0 43

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตตำบลคอนสวรรค์ หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 4,หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 7,หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตตำบลคอนสวรรค์ หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 4,หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 7,หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 พ.ค. 2562 0 42

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตตำบลคอนสวรรค์ หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 4,หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 7,หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

22 มิ.ย. 2563 0 80

ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านคอนศรีฯ หนองมะเกลือ บ้านคอนศรี หมู่ 3 ต คอนสวรรค์ อ วานรนิวาส จ สกลนคร

1
^