เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564

http://www.khonsawan.go.th/datas/file/1619065501.pdf

Relate

^