เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายคอนศรี ถึงสายหนองสะโน บ้านคอนศรี หมู่ที่ 3 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

http://khonsawan.go.th/datas/file/1638260335.pdf

Relate

^