เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านคอนศรี-บ้านหนองมะเกลือ บ้านคอนศรี หมู่ที่ 3 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

http://www.khonsawan.go.th/datas/file/1594803044.pdf

Relate

^