เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประกาศแบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2564 ในเขต อบต.คอนสวรรค์ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

http://khonsawan.go.th/datas/file/1608867661.pdf

Relate

^