องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
Khon Sawan Subdistrict Administrative Organization
https://www.khonsawan.go.th
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
063-9396265
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
49   คน
สถิติทั้งหมด
46235   คน
เริ่มนับวันที่ 6 มกราคม 2566

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ 2567
 20   91
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายตรีชนนท์ แสนอุบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดอบต.คอนสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่อบต.คอนสวรรค์ มอบบ้านผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปร
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายตรีชนนท์ แสนอุบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดอบต.คอนสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่อบต.คอนสวรรค์ มอบบ้านผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปร
 7   235
โครงการเสริมสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุ (วันผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 11 เมษายน 2567
โครงการเสริมสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุ (วันผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 11 เมษายน 2567
 11   317
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยควมสะดวกของผู็สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายนายสิงหา หาญบัวคำ จำนวนเงิน 22,500
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยควมสะดวกของผู็สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายนายสิงหา หาญบัวคำ จำนวนเงิน 22,500
 6   311
โครงการสนับสนุนขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2567
โครงการสนับสนุนขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2567
 17   420
MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ
MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ
 12   597
วันที่ 8 มี.ค.67 นายตรีชนนท์ แสนอุบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ มอบนายทวี ภาษี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ออกมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนมีนาคม 2567 คะ
วันที่ 8 มี.ค.67 นายตรีชนนท์ แสนอุบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ มอบนายทวี ภาษี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ออกมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนมีนาคม 2567 คะ
 6   616
วันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายตรีชนนท์ แสนอุบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดอบต.คอนสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่อบต.คอนสวรรค์ ร่วมพิธีมอบบ้านพอเพียง ตามโครงการบ้านพอเพียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมอบถุงยังชีพให้แก่ประ
วันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายตรีชนนท์ แสนอุบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดอบต.คอนสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่อบต.คอนสวรรค์ ร่วมพิธีมอบบ้านพอเพียง ตามโครงการบ้านพอเพียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมอบถุงยังชีพให้แก่ประ
 6   618
วันที่ 6 มีนาคม 2567 นายตรีชนนท์ แสนอุบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดอบต.คอนสวรรค์ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องออกมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันที่ 6 มีนาคม 2567 นายตรีชนนท์ แสนอุบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดอบต.คอนสวรรค์ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องออกมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 7   632
วันที่ 5 มีนาคม 2567 นายตรีชนนท์ แสนอุบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดอบต.คอนสวรรค์ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องออกมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันที่ 5 มีนาคม 2567 นายตรีชนนท์ แสนอุบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดอบต.คอนสวรรค์ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องออกมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 6   601
ภาพการติดตาม ตรวจสอบอาหารกลางวัน อบต.คอนสวรรค์
ภาพการติดตาม ตรวจสอบอาหารกลางวัน อบต.คอนสวรรค์
 4   611
กิจกรรมเข้าแถว สวดมนต์ไหว้พระ
กิจกรรมเข้าแถว สวดมนต์ไหว้พระ
 4   612
ประชาสัมพันธ์ พรบ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคสิ่งแวดล้อม ๗ โรค
ประชาสัมพันธ์ พรบ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคสิ่งแวดล้อม ๗ โรค
 7   590
โครงการ “ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว”
โครงการ “ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว”
 20   635
โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตำบลคอนสวรรค์
โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตำบลคอนสวรรค์
 20   662
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567       กองสวัสดิการสังคมออกให้บริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือนกุมภาพันธ์ สำหรับท่านที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคารเงินจะเข้าบัญชีวันที่10กุมภาพันธ์2567 นะคะ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 กองสวัสดิการสังคมออกให้บริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือนกุมภาพันธ์ สำหรับท่านที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคารเงินจะเข้าบัญชีวันที่10กุมภาพันธ์2567 นะคะ
 7   655
นายตรีชนนทื แสนอุบล พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความเสียใจกำญาติผู้วายชนม์ บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 5
นายตรีชนนทื แสนอุบล พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความเสียใจกำญาติผู้วายชนม์ บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 5
 4   707
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 15 กุมภาพันธ์ 2567
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 15 กุมภาพันธ์ 2567
 5   652
โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะแบบใช้ระบบเตาเผา
โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะแบบใช้ระบบเตาเผา
 5   595
วันที่ 31 มกราคม 2567    นายทวี ภาษี รองนายก อบต.คอนสวรรค์ นายจารึก นันทราช ปลัด อบต.คอนสวรรค์ นางสาวพัชรินทร์ จันทรสมบัติ ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการสังคม นางสาวณฐพร สิทธิยา นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารสัต
วันที่ 31 มกราคม 2567 นายทวี ภาษี รองนายก อบต.คอนสวรรค์ นายจารึก นันทราช ปลัด อบต.คอนสวรรค์ นางสาวพัชรินทร์ จันทรสมบัติ ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการสังคม นางสาวณฐพร สิทธิยา นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารสัต
 10   478
วันที่ 30 มกราคม 2567    นายทวี ภาษี รองนายก อบต.คอนสวรรค์ นายวิลลอง มุุทาพร เลขานายก อบต.คอนสวรรค์ นางสาวพัชรินทร์ จันทรสมบัติ ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการสังคม นางสาวณฐพร สิทธิยา นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ นายอนุชิต นารินรักษ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ร่ว
วันที่ 30 มกราคม 2567 นายทวี ภาษี รองนายก อบต.คอนสวรรค์ นายวิลลอง มุุทาพร เลขานายก อบต.คอนสวรรค์ นางสาวพัชรินทร์ จันทรสมบัติ ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการสังคม นางสาวณฐพร สิทธิยา นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ นายอนุชิต นารินรักษ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ร่ว
 7   416
วันที่ 24 มกราคม 2567    นายมนตรี แสนขวา ประธานสภา อบต.คอนสวรรค์ นางรจณี กาญบุตร ผู้ใหญ่บ้านโพธิ์เงินและทีมงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.คอนสวรรค์ ออกสำรวจครัวเรือนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนบ้านโพธิ์เงิน    ขอขอบคุณทุกท่าน
วันที่ 24 มกราคม 2567 นายมนตรี แสนขวา ประธานสภา อบต.คอนสวรรค์ นางรจณี กาญบุตร ผู้ใหญ่บ้านโพธิ์เงินและทีมงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.คอนสวรรค์ ออกสำรวจครัวเรือนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนบ้านโพธิ์เงิน ขอขอบคุณทุกท่าน
 7   435
นที่ 24 มกราคม 2567    นายทวี ภาษี รองนายก อบต.คอนสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกสำรวจครัวเรือนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนบ้านหนองมะเกลือ    ขอขอบคุณทีมงานท่านผู้ใหญ่บ้านหนองมะเกลือ ท่าน ส.อบต.วิลัย บุตรเลน ในการอำนวยความสะด
นที่ 24 มกราคม 2567 นายทวี ภาษี รองนายก อบต.คอนสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกสำรวจครัวเรือนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนบ้านหนองมะเกลือ ขอขอบคุณทีมงานท่านผู้ใหญ่บ้านหนองมะเกลือ ท่าน ส.อบต.วิลัย บุตรเลน ในการอำนวยความสะด
 9   318
วันที่ 23 มกราคม 2567    นายทวี ภาษี รองนายก อบต.คอนสวรรค์ นายวิลลอง มุทาพร เลขานายก อบต.คอนสวรรค์ นายจารึก นันทราช ปลัด อบต.คอนสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยม ให้คำแนะนำ และสำรวจครัวเรือนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนบ้านนาโ
วันที่ 23 มกราคม 2567 นายทวี ภาษี รองนายก อบต.คอนสวรรค์ นายวิลลอง มุทาพร เลขานายก อบต.คอนสวรรค์ นายจารึก นันทราช ปลัด อบต.คอนสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยม ให้คำแนะนำ และสำรวจครัวเรือนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนบ้านนาโ
 7   216
วันที่ 22 มกราคม 2567 นายตรีชนนท์ แสนอุบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ได้มอบหมายให้นายทวี ภาษี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องออกสำรวจผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนเพื่อให้ความช่วยเหลือ วันนี้ลงพื้นที่บ้านคอนสาย หมู่
วันที่ 22 มกราคม 2567 นายตรีชนนท์ แสนอุบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ได้มอบหมายให้นายทวี ภาษี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องออกสำรวจผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนเพื่อให้ความช่วยเหลือ วันนี้ลงพื้นที่บ้านคอนสาย หมู่
 6   204
ประชุมปรึกษาหารือ โครงการตลาดสีเขียวและก่อสร้างลานกีฬาชุมชน
ประชุมปรึกษาหารือ โครงการตลาดสีเขียวและก่อสร้างลานกีฬาชุมชน
 1   230
ร่วมงานวันครู ครั้งที่18
ร่วมงานวันครู ครั้งที่18
 1   212


หน้าที่ 1ทั้งหมด3
1 2 3 >>