องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
Khon Sawan Subdistrict Administrative Organization
https://www.khonsawan.go.th
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
063-9396265
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
239   คน
สถิติทั้งหมด
58891   คน
เริ่มนับวันที่ 6 มกราคม 2566

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (เทศกาลกินข้าวเม่ารับลมหนาว) ประจำปีงบประมาณ 2566 

ลงข่าว: 10/03/2566    6   167

เพื่อเป็นการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎรและส่งเสริมการตลาดให้แก่เกษตรกรต่อไป

โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นางจุรีรัตน์  เทพอาสน์  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และนายอำเภอวานรนิวาส  นางสาวจิราภรณ์  เบิกบานดี และท่านตรีชนนท์  แสนอุบล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์  ได้เกล่าวต้อนรับประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมงาน ในวันที่  19 ตุลาคม  2565  ณ บ้านคอนศรี  หมู่ที่ 3 ตำบลคอนสวรรค์  อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร