องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
Khon Sawan Subdistrict Administrative Organization
https://www.khonsawan.go.th
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
063-9396265
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
232   คน
สถิติทั้งหมด
58884   คน
เริ่มนับวันที่ 6 มกราคม 2566

หัวหน้าส่วนราชการ

นายจารึก นันทราช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
0854063143
นางสาวรุ้งตะวัน ตรีไตรศูล
รองปลัดองค์การบริการส่วนตำบลคอนสวรรค์
087-9633991
นายสุเมธ ชินพร
หัวหน้าสำนักปลัด
091-6890185
นายอาคม ธุระนนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
0874848308
นางสาวพัชรินทร์ จันทรสมบัติ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
093-3951987