องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.khonsawan.go.th
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
063-9396265
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
43   คน
สถิติทั้งหมด
10100   คน
เริ่มนับวันที่ 6 มกราคม 2566

คณะผู้บริหาร

นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
063-9396265
นายบุญเที่ยง แก้วมุงคุณ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
088-4503816
นายบุญลือ พูลสวัสดิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
098-4944181
นายวิลลอง มุทาพร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
080-0640184