องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
Khon Sawan Subdistrict Administrative Organization
https://www.khonsawan.go.th
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
063-9396265
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
64   คน
สถิติทั้งหมด
46745   คน
เริ่มนับวันที่ 6 มกราคม 2566

เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังภัยเเละผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ (PM2.5)    1.66M
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย    575.79k
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันตนเองจากโรคไข้มาลาเรีย    367.47k
การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย    1.98M
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567    14.3M
ขอประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หูดับเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค    1.99M
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สายพันธุ์ JN.1    1.52M
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)     68.27k
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)     71.04k
พระราชดำรัสเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ     137.49k
เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘    269.83k
โครงการ 1 อปท. 1สวนสมุนไพร    14.24M
ธรรมนูญสุขภาพตำบล สู่ตำบลสุขภาวะของประชาชน ฉบับที่1 พ.ศ.2558    149.6k
ไขข้อข้องใจจัดเขตปลอดบุหรี่เขตสูบบุหรี่อย่างไรให้ถูกกฏหมาย    6.44M
ภาพกิจกรรมเยาวชนร่วมใจ ใส่ใจพื้นที่สีเขียว    1.05M
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ    88.82k
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ \"ลดการใช้\" ภาชนะที่ทำจาก \"โฟม\"    2.82M
แผ่นพับต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น    2.19M
แผ่นพับจริยธรรมของข้าราชการ    1.79M
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายงานรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปี2565    4.09M


หน้าที่ 1ทั้งหมด2
1 2