องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
Khon Sawan Subdistrict Administrative Organization
https://www.khonsawan.go.th
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
063-9396265
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
231   คน
สถิติทั้งหมด
58883   คน
เริ่มนับวันที่ 6 มกราคม 2566

กองช่าง

นายอาคม ธุระนนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
0874848308
นายดนัย ทิพย์สมบัติ
นายช่างโยธา
0872253433
นายศราวุธ พันธ์นา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
084-3922324
นางสาวปานหทัย โกษาแสง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน (ธุรการกองช่าง)
095-1681895